MUDr. Adéla Ottová

Stomatolog

Angličtina, Francouzština, Čeština

Vzdělání 1996 – 2001 1.LF UK Praha, obor stomatologie

MDDr. Adéla Ottová vystudovala zubní lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se převážně záchovné a estetické stomatologie.

Nejvíce ctí osobní, citlivý přístup a preciznost s využitím moderního vybavení. Úsměv, důvěra a to, že se pacient bude vracet rád je pro ni největší motivací i odměnou za práci.