MDDr. Denisa Studená

Dětský stomatolog

Němčina, Angličtina, Čeština

Vzdělání 2012 – 2017 1. LF UK Praha, obor stomatologie

MDDr. Denisa Studená vystudovala zubní lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po skončení studia pracovala na oddělení záchovné stomatologie na 1. Lékařské fakultě. Nyní je maminkou dvou dětí a dětem se věnuje i na naší klinice.

Ke své práci přistupuje zodpovědně a s citem. Vždy se snaží o laskavou komunikaci s dítětem i rodiči. Pravidelně se vzdělává na kurzech zaměřujících se na nejnovější postupy v pedostomatologii.