MDDr. Anna Jiříčková

Dětská stomatologie

Čeština, Angličtina, Němčina, Španělština

Vzdělání - 1. LF UK, Praha, obor Zubní lékařství

Specializace - záchovná stomatologie, pedostomatologie

Pro MDDr. Annu Jiříčkovou je při práci ve stomatologii nejdůležitější empatie, trpělivost a respektování přání pacienta. Nedílnou součástí její práce je rovněž neustálé vzdělávání v oboru a zdokonalování se v nových lékařských postupech.

„Jsem velmi vděčná, že se na klinice mohu kromě dospělých pacientů věnovat i těm nejmenším, kterým se z ordinace snažíme udělat místo bez mnohdy zbytečného strachu.“