Karolína Čermáková, DiS.

Dentální hygiena

Čeština, Angličtina

Studium 2020-2023 SVOŠZ pro dentální hygienistky Praha

Pro Karolínu Čermákovou je nejdůležitější přistupovat ke každému pacientovi individuálně, s profesionálním a citlivým přístupem dle potřeb každého klienta. Je pro ni také velmi významné pacientovi vše dopředu vysvětlit a při ošetření popsat právě prováděnou péči. Vzdělávání se a doplňování si nových postupů a technik je pro ni samozřejmostí.

Ve své praxi využívá GBT protokol (Guide biofilm therapy) pro šetrné a profesionální ošetření, samozřejmostí jsou i lupové brýle pro detailní přehled v dutině ústní.