Bạn có muốn trở thành khách hàng của CLINIQ Dejvice?

Trong trường hợp cần khẩn cấp, chúng tôi khuyên bạn gọi cho chúng tôi. Trong trường hợp đặt hẹn không cấp bách, chúng tôi khuyên bạn gửi tin nhắn qua biểu mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong vòng 1 giờ làm việc.

Liên hệ bằng văn bản

Gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ recepce@cliniqdejvice.cz hoặc qua biểu mẫu bên dưới. Chúng tôi cần thông tin liên hệ của bạn để thỏa thuận lịch hẹn.

hoặc gọi điện

Nếu bạn không thích gửi email, hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại.

222 262 894

Nếu bạn biết tại sao bạn đến với chúng tôi, hãy đánh dấu:

Bằng cách gửi biểu mẫu, bạn đồng ý với việc xử lý thông tin cá nhân.