MUDr. Petr Kolouch, MBA

Anesteziolog

Vzdělání I. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství. 

Po celou dobu studia se věnoval urgentní medicíně a získával na Záchranné službě hlavního města Prahy první zkušenosti v oboru. Právě proto se po promoci rozhodl pro specializaci anesteziologie a resuscitace. Je to zkušený anesteziolog s dlouholetou praxí v oboru, včetně anestezie a resuscitační péče v tak náročném oboru jako je kardiochirurgie. V roce 2014 založil s MUDr. Brožkem společnost Pain Free Care & Consultancy, s.r.o., která poskytuje anesteziologické služby.

Od roku 2015 je ředitelem Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy.

Atestace v oboru:

  • Anesteziologie a resuscitace

  • Urgentní medicína

  • Všeobecné praktické lékařství