MUDr. Marek Brožek

Anesteziolog

Vzdělání I. Lékařská fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství. 

Po celou dobu studia se věnoval urgentní medicíně a získával na Záchranné službě hlavního města Prahy první zkušenosti v oboru. Tato zkušenost ho vedla k rozhodnutí pro specializaci v oboru anesteziologie a resuscitace. Svou kariéru zahájil v oboru anesteziologie a resuscitace získáním atestace na Klinice anesteziologie a resuscitace Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Více než dvacet let působí jako specialista pro ambulantní a jednodenní anestezii v privátní zdravotnické sféře. Stejně dlouho pracuje v oboru urgentní medicíny a jako lékař Záchranné služby. V roce 2014  založil s MUDr. Kolouchem, MBA společnost Pain Free Care & Consultancy, s.r.o., která poskytuje anesteziologické služby.

Od roku 2009 se také věnuje paliativní péči. 

Atestace v oboru:

  • Anesteziologie a resuscitace

  • Paliativní medicína

  • Specializovaná způsobilost v oboru urgentní medicíny